Създаване и поддържане на сайт и социални мрежи

  • Създаване на сайт на WordPress за Вашето спортно събитие

  • Поддържане на сайт, около Вашата спортна проява

  • Поддържане на социални мрежи