Регистрация на участници


 • Интегрирана е със системата за времеизмерване

 •  Възможно е плащане с:

  • EasyPay

  • Банкомат

  • Банково плащане

  • Epay

  • Paypal

 • Търсене на различна информация от състезателите