Времеизмерване

 


  • Времеизмерване с чипове

  • Ръчно времеизмерване

  • Персонални статистики

  • Снимки при преминаване през контролен пункт

  • Резултати на живо

  • Подръжка на различни видове състезания

  •  Подръжка на отборни участия